Stress på arbeidsplassen

Hvem har vel ikke opplevd stress på arbeidsplassen og tatt med seg dette stresset også hjem etter endt arbeidsdag. Grunnen til dette stresset kan være flere, og overraskende nok er det ikke alltid din egen feil.

Arbeidstilsynet mener derimot at arbeidsrelatert stress ikke alltid kommer fra enkeltpersoner og at det neppe er du selv som har skylden for stresset. Problemet kan derimot komme fra en dårlig organisasjonsstruktur som gir dårlig utformede arbeidsoppgaver, lite god organisering, tilrettelegging og til slutt en ledelse som krever alt for mye enn det du faktisk er i stand til å utføre på en dag.

Når man ikke takler de arbeidsoppgavene man er satt til å gjøre, eller klarer å utføre det som er forventet, kan man utvikle psykiske og fysiske helseplager. Derfor må man så tidlig som mulig forebygge at dette skjer. Forebygging av stress på arbeidsplassen vil gi lavere sykefravær på sikt og man må bli flinkere til å se på hver ansatt som et individ. På denne måten øker man også produktiviteten og skaper også en mestringsfølelse igjen hos den enkelte. Det er denne mestringsfølelsen som kanskje kan være en viktig faktor for at stresset øker.

HMS inkluderer miljø og helse, men stress blir altfor ofte sett på noe som skal fylle arbeidshverdagen. Det må man gjøre noe med, og nøkkelen er kanskje å involvere alle i HMS arbeidet på din arbeidsplass.