Rasisme på arbeidsplassen

Flere undersøkelser de siste årene viser at innvandrere opplever mobbing og føler seg ofte utstøtt fra arbeidsplassen. De blir ikke godt nok inkludert, men da må alle ta tak og vise at vi bryr oss, for ingen skal oppleve hverken mobbing, rasisme eller andre ubehageligheter på arbeidsplassen.

Mangel på inkludering er på mange måter rasisme, fordi man opplever at man ikke blir inkludert pga. en annen etnisk eller nasjonal bakgrunn. Det må være en helt forferdelig å være innvandrer og grue seg til å gå på jobb, fordi man aldri blir inkludert av sine arbeidskolleger. Opplever man eller ser dette på sin arbeidsplass må man si ifra, enten til sine ledere, HMS-ansvarlig eller tillitsvalgt ved arbeidsplassen.

I boken «Kulturelt mangfold på arbeidsplassen», skrevet av psykologiprofessor Stig Berge Mathiesen, ligger det ved en rapport som skal virke som en varsling for det norske arbeidslivet. Rapporten konkluderer med at problemet er reelt, og at det forekommer i mye større grad enn det man var klar over. Hele 22 prosent av arbeidstakere med afrikansk opprinnelse eller bakgrunn fra Midtøsten sier at de føler seg mobbet på norske arbeidsplasser. Andelen med asiatisk bakgrunn som føler det samme er 8 prosent.

Arbeidsplassene må ta rapporten alvorlig, og kanskje er det på Mediefestivalen 2017 i Singapore at dette blir et av temaene. Vi må forebygge på flere måter. Skadene er ikke alltid fysiske.