Krav til arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven tar ikke bare for seg kravene til arbeidstid og spørsmål rundt din ansettelse og lønn, men også hvilke rettigheter du har på din egen arbeidsplass. Loven skal sikre et godt arbeidsmiljø og din sikkerhet når du er på jobb. Dagens arbeidsmiljølov ble fornyet i 2006 med grunnlag i samme lov fra 1977. Norge er…

Den europeiske arbeidsmiljøuken

Hvert år i oktober arrangerer organisasjonen Det europeiske arbeidsmiljøorganet en temauke de kaller for den europeiske arbeidsmiljøuken. Denne uken setter de ekstra fokus på å øke bevisstheten på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Den europeiske arbeidsmiljøuken har blitt arrangert hvert år siden 2000, og har også vært viktig her hjemme i Norge, både for…

Stress på arbeidsplassen

Hvem har vel ikke opplevd stress på arbeidsplassen og tatt med seg dette stresset også hjem etter endt arbeidsdag. Grunnen til dette stresset kan være flere, og overraskende nok er det ikke alltid din egen feil. Arbeidstilsynet mener derimot at arbeidsrelatert stress ikke alltid kommer fra enkeltpersoner og at det neppe er du selv som…