Den europeiske arbeidsmiljøuken

Hvert år i oktober arrangerer organisasjonen Det europeiske arbeidsmiljøorganet en temauke de kaller for den europeiske arbeidsmiljøuken. Denne uken setter de ekstra fokus på å øke bevisstheten på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Den europeiske arbeidsmiljøuken har blitt arrangert hvert år siden 2000, og har også vært viktig her hjemme i Norge, både for…

Stress på arbeidsplassen

Hvem har vel ikke opplevd stress på arbeidsplassen og tatt med seg dette stresset også hjem etter endt arbeidsdag. Grunnen til dette stresset kan være flere, og overraskende nok er det ikke alltid din egen feil. Arbeidstilsynet mener derimot at arbeidsrelatert stress ikke alltid kommer fra enkeltpersoner og at det neppe er du selv som…

Rasisme på arbeidsplassen

Flere undersøkelser de siste årene viser at innvandrere opplever mobbing og føler seg ofte utstøtt fra arbeidsplassen. De blir ikke godt nok inkludert, men da må alle ta tak og vise at vi bryr oss, for ingen skal oppleve hverken mobbing, rasisme eller andre ubehageligheter på arbeidsplassen. Mangel på inkludering er på mange måter rasisme,…