Krav til arbeidsmiljø i arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven tar ikke bare for seg kravene til arbeidstid og spørsmål rundt din ansettelse og lønn, men også hvilke rettigheter du har på din egen arbeidsplass. Loven skal sikre et godt arbeidsmiljø og din sikkerhet når du er på jobb.

Dagens arbeidsmiljølov ble fornyet i 2006 med grunnlag i samme lov fra 1977. Norge er medlem av EU, og loven måtte tilrettelegges ut fra hvilke krav EU hadde til den norske loven. Det stilles nå nye krav til arbeidsmiljø hvor både fysisk og psykisk velferd er satt i fokus.

Du har krav på at arbeidsgiveren din legger til rette for at du skal kunne gjøre oppgavene dine på best mulig måte, og du har rett til å medvirke og utvikle arbeidsoppgavene. Du har rett til å komme med innspill, enkelt og greit.

Arbeidsgiveren din har ansvar for å gi deg alle nødvendige verktøy og gi deg beskyttelse mot farer. Dette kan være alt fra gode lysforhold, bra inneklima og normalt støyforhold. Skulle du være i tvil om dine rettigheter, ta derfor kontakt med din HMS-ansvarlig hvor du arbeider, så får du gode svar i forhold til hva du kan kreve.

Den nye arbeidsmiljøloven tar verdighet og integritet på alvor. Det skal ikke forekomme utestenging eller mobbing på arbeidsplassen. Arbeidsgiver har formell plikt til å følge opp dette problemet.