Hva er HMS på en arbeidsplass?

HMS er forkortelsen for de tre ordene helse, miljø og sikkerhet. Mange har kanskje sett at stedene de har jobbet eller jobber på også har en egen HMS ansvarlig. Men det de fleste arbeidsplasser faktisk glemmer er at HMS er mye mer enn brannsikkerhet og god inneluft. HMS ansvarlig skal også verne om et godt arbeidsmiljø som forebygger unødig stress.

I små bedrifter blir en HMS ansvarlig på en arbeidsplass ofte valgt av sine kollegaer eller også utpekt av sjefen. I større bedrifter har man ofte en egen HR avdeling, som også tar seg av HMS oppgavene. For HMS oppgavene må bli tatt alvorlig av noen med den rette konkurransen, gjerne ha utdanning innen feltet eller ha blitt kurset på feltet.

Helse og miljø er så mye mer enn at man har en arbeidsplass. Det kan være alt ifra om alle har det bra, både helsemessig og at de faktisk trives. Er det mye sykdom på arbeidsplassen kan det selvfølgelig være dårlig inneklima, men det kan også være et dårlig klima mellom de ansatte.

Er det god sikkerhet hvor du jobber? Hva slags sikkerhet er det. Tenker bedriften på det materielle, eller tenker de på den menneskelige sikkerheten. Jobber man med penger og kontanter er det materielle viktig, men jobber du med noe som kan være farlig for deg har du krav på å ha det trygt. Og det er det HMS er samlebegrepet for. Trygghet på arbeidsplassen din.