Fremtidens mediefestival

Den internasjonale mediefestivalen hvor hele 33 land deltok ble forrige gang holdt i august 2014 og tok sted i Frankfurt som en del av verdenskongressen. I begynnelsen var det kun videoer som ble akseptert, men siden 1999 har det også vært mulig å komme med multimedia som bidrag.

Av de ni vinnerne var en av dem den norske Arbeidsmiljøguiden som sto igjen som en av de tre multimedia-vinnerne. Verdenskongressen ble i fjor holdt for 20. gang. På neste verdenskongress vil vi igjen se den internasjonale mediefestivalen, og som før vil den ha som mål å fremme både trygg og helsevennlige miljøer i arbeidslivet. Mediefestivalen holdes hvert tredje år, noe som vil si at den neste tar plass i 2017. Når det gjelder beliggenhet vil 2017s mediefestival finne sted i Singapore.

Post navigation