Evaluering av Mediefestivalen 2014

Festivalen som blir arrangert hvert tredje år og nå sist i Frankfurt, har blitt evaluert grundig av arrangøren. Evalueringen er viktig for å forbedre festivalen, men når lovordene er så mange som etter arrangementet i Frankfurt i august i fjor skulle man tro at man er fornøyd.

Mediefestivalen som var også en del av Verdenskongressen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, har gått igjennom en grundig evaluering, hvor nesten alle av de 3980 deltakerne har fylt ut skjemaer om hva de syntes om faglig innhold, nyskapning og total opplevelsen. 6 prosent var noe skuffet over festivalen, mens 2 prosent var veldig misfornøyd. 33 prosent svarte at festivalen svarte til forventningene, mens hele 31 prosent svarte at festivalen svarte til over forventingene og var derfor meget fornøyd.

Hele 82 prosent svarte at de vil anbefale festivalen til andre, og 46 prosent sa at de også ønsker å delta på neste kongress som etter all sannsynlighet vil avholdes i Singapore i 2017.

Konklusjonen var at både Kongressen for helse og sikkerhet 2014 var en suksess, og at Mediefestivalen for forebygging, også var med på å inspirere deltakerne. Evalueringen viste at de fleste deltakerne var imponert, og når hele 46 prosent kunne tenke seg en tur til Singapore ble også arrangøren fornøyd med seg selv.