Den internasjonale mediefestivalen


Den internasjonale mediefestivalen er en del av World Congress on Safety and Health at Work, og holdes for å fremme hvor viktig det er med trygghet og helse på arbeidsplassen. Skulle du være interessert i å delta, må bidrag enten være i form av video eller visuell multimedia, og temaet må være nettopp en vinkling av helse eller trygghet på jobb, enten med mål å motivere til å gjøre arbeidsplass tryggere, informere og bevisstgjøre om farer eller forbedre forhold. Mer enn 30 land deltok på verdenskongressens festival i 2014, og det med 290 bidrag, noe som var rekord.

Visuelle hjelpemidler for et viktig budskap

Hvorfor den internasjonale mediefestivalen finner sted, og hvorfor sikkerhet skal fremmes med akkurat denne type medium, er fordi bilder er sterkere enn ord. Det er ikke alltid lett for ord å nå frem, for oss å forestille oss det vi leser om, selv om det vi leser leses flere ganger. En visuell fremvisning derimot kan lage en nøyaktig modell av situasjonen den prøver å få deg til å forstå. I tillegg er den internasjonale mediefestivalen en konkurranse som inkluderer hele verden hvor mennesker snakker forskjellige språk. Språk kan ikke forstås av alle, men bilder og handlinger er som regel universelle, og ved å fremme det visuelle vil altså alle kunne ha mulighet til å dra lærdom av bidragene.

Deltar man vil man selvfølgelig ha mulighet til å vinne. I 2014 var det til sammen ni bidrag som fikk det som kalles International Media Award. Seks av dem var videoer, de tre andre var multimedia-bidrag.