Den europeiske arbeidsmiljøuken

Hvert år i oktober arrangerer organisasjonen Det europeiske arbeidsmiljøorganet en temauke de kaller for den europeiske arbeidsmiljøuken. Denne uken setter de ekstra fokus på å øke bevisstheten på helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Den europeiske arbeidsmiljøuken har blitt arrangert hvert år siden 2000, og har også vært viktig her hjemme i Norge, både for fagorganisasjonene og de ansatte. Forstår arbeidsgiverne at en god HMS politikk er viktig, kan også fortjenesten til bedriften øke betraktelig. Det er rett og slett god butikk.

Hvert år deltar flere hundre organisasjoner og fagforeninger fra alle EU-land og de som er medlem i EØS, sammen med både søkerland og potensielle søkerland. Det europeiske arbeidsmiljøorganet legger til rette for at alle skal få tilgang på god informasjon i form av ulike verktøy som kampanjemateriell tilpasset de ulike landene. Til sammen er kampanjematerielle oversatt til hele 20 språk.

Bedriftene selv er også med på å støtte både organisasjonen og kampanjen, både ved å la HMS ansvarlige få være deltakere og la sine ansatte få mulighet til å bli oppdatert på siste informasjon. Her hjemme er det offshore bransjen som har vært flinkest til dette, sammen med de største industribedriftene. Kampanjen har siden 2000 bare fått større oppslutning, noe som tyder på at bedriftene setter HMS høyt på dagsordenen, og trolig har de sett at HMS faktisk gir bedre økonomiske resultater også.